Дерматологична диагностика

Извършваме цялостни прегледи на пациенти от всички възрасти с кожни и естетични проблеми. Използваме техниките, с които разполага съвременната медицинска наука, за изследване на пигментни изменения, гъбични, бактериални и вирусни инфекции, както и за тестване на кожни алергии. Прилагаме дигитална дерматоскопска диагностика за навременно разкриване на различни туморни заболявания.

  • Дигитална дерматоскопия за диагностика на различни туморни заболявания
  • Изследване с вудова светлина за пигментни изменения и гъбични инфекции
  • Биопсия и хистологично изследване за уточняване на различни кожни заболявания
  • Тестуване за кожни алергии
  • Диагностика на вирусни, бактериални и микотични инфекции