Премахване на доброкачествени кожни образувания

Най-разпространени сред доброкачествените доброкачествени кожни образувания са бенките (меланоцитните невуси), фибромите, папиломите, кондиломите. Безобидни ли са те? Може ли да се изродят? Въпреки напредъка си, медицината все още няма детайлни отговори за възникването на туморните образувания.

Основната причина за разпространението на кожен рак е неконтролираното излагане на слънце и ултравиолетова радиация (солариуми), подчертава д-р Магдалина Гюрова, защитила докторска дисертация в областта на дерматоонкологията. Не бива да се подценяват и други фактори на околната среда (химически съединения, хронични възпаления, някои вируси), както и индивидуалните особености – светла кожа, склонност към лесно изгаряне и др.

След обстоен преглед, осъществяване на дерматоскопия и при необходимост на хистологично изследване, ще се препоръча и извърши най-подходящият метод за премахване:

  • хирургична ексцизия
  • лазерно третиране
  • електрокоагулация
  • криотерапия или химическа деструкция

Изборът на третиране зависи както от вида на образуванието, така и от възможността за получаване на фин и незабележим постоперативен белег.